Behöver du en OVK i Helsingborg?

31 maj 2023 Julia Zsiga

editorial

Om du är en husägare i Helsingborg som inte har genomfört en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) än, är det hög tid att ta tag i det. En OVK är en obligatorisk besiktning som genomförs för att säkerställa att din fastighets ventilationssystem fungerar som det ska. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en OVK innebär och varför det är viktigt att genomföra en så snart som möjligt.

ovk i Helsingborg

Vad är en OVK?

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll och syftar på besiktningar som genomförs av fastighetsägarens ventilationssystem, oavsett om det handlar om byggnader på mer än två våningar, eller om det finns gemensamma utrymmen som flera boende använder. Syftet med en OVK är att säkerställa att inomhusluften uppfyller hygieniska och hälsofrämjande krav i olika typer av byggnader

Varför är en OVK viktig?

Det finns flera anledningar till varför en OVK är viktig. Först och främst handlar det om hälsa och säkerhet. Dåligt ventilerade utrymmen kan leda till hög fuktighet, mögel och tillväxt av bakterier och andra skadliga organismer. Detta kan i sin tur påverka hälsan hos de som vistas i byggnaden, framförallt personer med allergier och astma. En OVK är också viktig på grund av miljöaspekterna. Överdriven ventilation, dålig isolering, och andra tekniska fel i ett ventilationssystem kan leda till onödig energiförbrukning och därigenom till onödiga höga energikostnader.

Hur går en OVK till?

OVK sköts vanligtvis av en certifierad ventilationsinspektör och inkluderar både kontroll och provning. För att genomföra en OVK måste fastighetsägaren först välja en ackrediterad besiktningsfirma. En ventilationsinspektrör kommer sedan att komma till byggnaden, inspektera och genomföra olika kontroller av ventilationssystemet. Detta inkluderar att kolla luftflödena, kontrollera fuktnivåer och vädra samt testa alla ventilationsanläggningar för att säkerställa att luften som strömmar ut ur systemet är ren och säker.

Hur ofta ska man göra en OVK?

En OVK bör genomföras regelbundet. Lagkraven säger att besiktningar ska ske minst vart tredje år för bostadsfastigheter och minst var fjärde år för andra typer av byggnader. Det är dock rekommenderat att göra OVK oftare än det. Detta är särskilt viktigt för fastigheter som är mer utsatta för fukt och mögel, såsom källare, krypgrunder och vindar. I dessa fall kan en OVK behöva genomföras ännu oftare för att säkerställa en god inomhusmiljö.

Rekommendationer

Om du behöver hjälp med en OVK i Helsingborg så kan vi rekommendera neab.nu. neab.nu är en erfaren besiktningsfirma som har hjälpt många husägare i Helsingborg att utföra OVK:er på ett snabbt och heltäckande sätt. De sätter kundernas behov främst och arbetar alltid för att säkerställa bästa möjliga inomhusmiljö samt för att hålla ventilationssystemet i toppform. Kontakta neab.nu för mer information eller för att boka en OVK i Helsingborg!

Fler nyheter