Guide till OVK besiktning i Stockholm

11 mars 2024 Karl Lindgren

editorial

OVK besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en viktig del av fastighetsunderhållet för alla fastighetsägare i Sverige, inklusive huvudstaden Stockholm. Denna process säkerställer att byggnadernas ventilationssystem fungerar korrekt och bidrar till en sund inomhusmiljö för invånare och användare. I denna artikel kommer vi att gå igenom varför OVK är viktigt, vad besiktningen innebär, hur ofta den bör utföras och hur du kan gå till väga för att boka en professionell OVK besiktning i Stockholm.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

OVK är en förkortning för Obligatorisk VentilationsKontroll. Lagkravet på att utföra OVK baseras på Plan- och bygglagen (PBL) samt i föreskrifter utfärdade av Boverket. Syftet med en OVK är att säkerställa att ventilationssystem i byggnader är funktionella och att de inte bidrar till ohälsosam inomhusluft. Det handlar om såväl energieffektivitet som att förebygga problem relaterade till mögel och dålig luftkvalitet, vilket kan leda till hälsoproblem för de som vistas i byggnaden.

För fastighetsägare i Stockholm är det särskilt viktigt att följa dessa regelverk. Staden är tätbebyggd och problem med inomhusmiljön kan snabbt påverka många människor. Därför är en regelbunden OVK en central del av byggnadens underhåll.

Besiktningens process och frekvens

En OVK utförs av certifierade kontrollanter som går igenom och testar byggnadens samtliga ventilationsanläggningar. Under besiktningen kontrollerar inspektören att anläggningen är korrekt installerad och att den ger tillräcklig ventilation. Man undersöker även att inga hinder föreligger som kan minska systemets effektivitet och att alla komponenter är rena och i gott skick.

Frekvensen för hur ofta en OVK ska genomföras beror på byggnadens typ och användning. Vanligtvis är intervallet mellan besiktningarna tre till sex år. Dock kan det variera, och vissa typer av fastigheter, såsom skolor och sjukhus, kan kräva tätare kontroller. Att hålla sig till denna tidsplan är inte bara viktigt för fastighetens brukares hälsa, utan det är också ett sätt att undvika påföljder som kan komma av att man inte uppfyller lagkraven.OVK besiktning i Stockholm

Förberedelser och välja rätt besiktningsföretag

Innan en OVK besiktning i Stockholm genomförs kan du som fastighetsägare ta vissa förberedelser för att förenkla processen. Du kan exempelvis se till att alla utrymmen där ventilationssystem finns är lättillgängliga. Det är också viktigt att ha dokumentation om ventilationssystemet, inklusive ritningar och eventuella tidigare besiktningsprotokoll, tillgängliga för inspektören.

Att välja rätt företag för att utföra OVK i Stockholm kan vara en utmaning. Det finns många aktörer på marknaden, men det är kritiskt att se till att du anlitar en certifierad och erfaren leverantör. Den leverantör du väljer bör ha god kunskap om lokala regler och förordningar, samt en förståelse för de specifika utmaningarna som kan finnas i byggnader belägna i Stockholm.

För dig som är i behov av en pålitlig och professionell OVK besiktning i Stockholm, kan Scandvik AB varmt rekommenderas. De är en väletablerad aktör med lång erfarenhet av att utföra OVK kontroller för en mångfald av byggnadstyper. Med sitt team av certifierade inspektörer kan de erbjuda hög kvalitet och säkerställa att din fastighet lever upp till både lagkrav och de höga förväntningarna på en frisk inomhusmiljö.

Fler nyheter