Ta del av OVK-besiktning i Jönköping för ett optimerat luftflöde

02 november 2023 Veronica Urena

editorial

Håller du boende eller kontorsfastighet i Jönköping och vill få större säkerhet i ditt ventilationssystem? Då kanske en OVK besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är precis vad du behöver. Denna ventilationskontroll garanterar inte bara att luftkvaliteten i ditt utrymme är både ren och frisk, men det garanterar också att ditt ventilationssystem fungerar så effektivt som möjligt.

Vad innebär OVK-besiktning?

OVK-besiktning är en obligatorisk ventilationskontroll som krävs av svenska lag för alla byggnader som är utrustade med ventilationssystem. Besiktningen syftar till att utvärdera och säkerställa att ventilationen i byggnaden fungerar effektivt och bidrar till god inomhusluftkvalitet. Om fastighetsägaren inte efterlever detta, finns risk för ekonomiska sanktioner.

Reglerna bakom besiktningen är ganska tydliga; Varje byggnad vars ventilationssystem stödjer luften genom mekaniska metoder måste genomgå en OVK-besiktning minst vart tredje år för bostäder och vartannat år för arbetsplatser.

ovk besiktning i Jönköping

OVK-besiktningen i Jönköping

Jönköping, känd som en av Sveriges mest dynamiska småstäder, tar också dessa OVK-besiktningar på allvar. Staden inför regelbundna och noggranna OVK-kontroller för alla byggnader med mekaniska ventilationssystem. Detta för att säkerställa bättre kvalitet på inomhusluften, lägre energiförbrukning och för att främja en mer hållbar stad.

När man vill ha en OVK besiktning i Jönköping finns det flera företag att välja mellan, och ordna en besiktningsman är i allmänhet en enkel process. Dessa specialister kommer ut till din fastighet, utvärderar ditt system och ger dig en detaljerad rapport om dess skick.

Fördelar med att genomföra OVK-besiktning

Förutom att det är lagstadgat, finns det andra praktiska fördelar med att genomföra en OVK-besiktning. För det första kan det hjälpa till att identifiera eventuella problem med luftkvaliteten inom fastigheten. Dessutom kan det även bidra till att förebygga framtida problem genom att identifiera potentiella svagheter eller brister i ditt nuvarande ventilationssystem. För det andra kan det också spara pengar på lång sikt, eftersom det optimerar systemets effektivitet, vilket leder till lägre energiförbrukning och minskade driftskostnader. Slutligen ger det en högre levnadsstandard för de som bor eller arbetar inom fastigheten.

Fler nyheter