Vad är en energideklaration och varför är den viktig

29 maj 2024 Veronica Urena

editorial

Att förstå vad en energideklaration är och dess viktiga funktion kan vara avgörande både för husägare och fastighetsförvaltare. En energideklaration ger en officiell indikation på en byggnads energiprestanda och är ett redskap för att uppmärksamma energiförbrukningen och möjligheter till energieffektivisering. I denna artikel kommer vi att granska vad en energideklaration innebär, dess process och hur den kan påverka fastighetsägare och köpare. Dessutom kommer vi att undersöka hur Larsson Energi, en expert inom fältet, kan bistå i processen att skapa och förstå en energideklaration.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som sammanfattar en byggnads energiprestanda. Denna deklaration är ett krav enligt svensk lag för att ge en tydlig bild av hur mycket energi en byggnad förbrukar per kvadratmeter och år. Energideklarationen måste utföras av en certifierad energiexpert och skall uppdateras vart tionde år eller i samband med större renoveringar och försäljningar.

Energideklarationen ger en energiklassificering som baseras på en skala från A till G, där A representerar den bästa energiprestandan och G den sämsta. Denna klassificering är snarlik de energimärkningar vi ser på elektronikprodukter och vitvaror. Förutom energiklassificeringen innehåller deklarationen också rekommendationer för hur energiprestandan kan förbättras genom olika åtgärder.

energideklaration

Processen för att erhålla en energideklaration

För att erhålla en energideklaration måste fastighetsägaren anlita en certifierad energideklarationsexpert. Experten besöker fastigheten och genomför en grundlig inspektion. Denna inspektion omfattar bland annat insamling av data om byggnadens konstruktion, uppvärmningssystem, ventilation och användning av el- och vatten. Energiexperten använder sig också av termografering och andra metoder för att detektera värmebrister.

Efter inspektionen sammanställer experten informationen och beräknar byggnadens energianvändning. Detta inkluderar både den faktiska förbrukningen och den beräknade förbrukningen baserat på byggnadens egenskaper och klimatzon. Slutresultatet är en energideklaration med energiklassificeringen och förslag på förbättringsåtgärder.

Fördelarna med energideklarationen

En energideklaration är inte bara ett lagkrav utan ett verktyg som har flera positiva följder för fastighetsägare och samhället i stort. Den tjänar som en grundläggande indikator på om ett hus är energieffektivt eller inte, vilket kan påverka fastighetens marknadsvärde och driftskostnader.

För fastighetsägare ger deklarationen värdefulla insikter som kan vara till hjälp vid försäljning, då ett högre energibetyg kan öka byggnadsattraktiviteten. Vidare kan rekommendationerna i energideklarationen leda till åtgärder som sänker de löpande energikostnaderna, ger en bättre inomhusmiljö och minskar byggnadens miljöpåverkan. På så sätt bidrar energideklarationen även till att uppnå nationella och globala energi- och klimatmål.

Energideklarationen är en kraftfull resurs som underlättar vägen mot energieffektiva byggnader och en grönare framtid. Genom att förstå och agera på informationen som den tillhandahåller, kan vi alla bidra till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som vi njuter av fördelarna med lägre driftskostnader och ökat fastighetsvärde.

Fler nyheter